เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ปธน. Weah แจ้งสภานิติบัญญัติใช้เงินช่วยเหลือนอร์เวย์มูลค่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างไม่ถูกต้อง ต้องการให้บันทึกเป็นหนี้ในไลบีเรีย

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ปธน. Weah แจ้งสภานิติบัญญัติใช้เงินช่วยเหลือนอร์เวย์มูลค่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างไม่ถูกต้อง ต้องการให้บันทึกเป็นหนี้ในไลบีเรีย

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ประธานาธิบดีจอร์จ เวอาห์ ได้เขียนถึงสภานิติบัญญัติเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับการใช้เงินสนับสนุน 2 ทุนจากรัฐบาลนอร์เวย์อย่างไม่ถูกต้องเป็นจำนวนเงินกว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างปี 2553-2558 จำนวนเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินทั้งหมด 42 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสนับสนุนการขยายเครือข่ายการจำหน่ายไฟฟ้าของ Liberia Electricity Corporation ในมอนโรเวียในปี 2560 รัฐบาลนอร์เวย์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการผู้ตรวจการทั่วไป KPMG ได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของทุนสนับสนุนและการตรวจสอบพบว่ามีการจัดการกองทุนที่ผิดพลาด

จากการค้นพบของ KPMG

 รัฐบาลนอร์เวย์ได้ร้องขอเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2019 ให้รัฐบาลไลบีเรียชำระคืนเงินเป็นจำนวน 58 ล้านโครนสวีเดน (มากกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐ)

“จากที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าขอความกรุณาให้สภานิติบัญญัติแห่งที่ 54 ยืนยันหนี้ 6,555,240ดอลลาร์สหรัฐในหนังสือของรัฐบาลไลบีเรียตามมาตรา 34.D ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไลบีเรียปี 1986”

วุฒิสภาได้รับการสื่อสารและส่งไปยังคณะกรรมการบัญชีสาธารณะและวิธีการและวิธีการทางการเงินและการต่างประเทศ

ในข่าวที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภา วุฒิสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้รับคำขอจากประธานาธิบดีเวอาห์เพื่อขอขยายวันดำเนินการสำรวจสำมะโนแห่งชาติ วันที่ดำเนินการถูกเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้จาก 8 ธันวาคม 2018 เป็น 8 มีนาคม 2021

ตามการสื่อสารของประธานาธิบดี จดหมายจากสถาบันสถิติไลบีเรียและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (LISGIS) สถาบันที่ได้รับมอบอำนาจตามรัฐธรรมนูญให้ดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะแห่งชาติแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาดำเนินการต่อไป สำมะโนตามวันที่กำหนด โดยเฉพาะวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565

LISGIS เชื่อว่าวันที่ที่ต้องการ

คือวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 จะช่วยให้พวกเขามีเวลาเพียงพอในการดำเนินการวางแผนทางภูมิศาสตร์ทั่วประเทศ (GP) ทั่วประเทศเป็นระยะเวลาไม่เกินสิบเดือน GP จะกำหนดขอบเขตของเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ เผ่า อำเภอ และ/หรือเขตการปกครองอื่นๆ

“นอกจากนี้ GP จะให้ข้อมูลของจำนวนพื้นที่การแจงนับทั่วประเทศที่จะทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการคัดเลือกผู้แจงนับสำหรับการแจงนับสำมะโนหลัก วันที่ที่ต้องการจะให้เวลาเพียงพอสำหรับการดำเนินการสำรวจสำมะโนนำร่องและกิจกรรมอื่น ๆ และเพื่อแจ้งให้ทราบถึงความจำเป็นในการปรับปรุงและหรือการปรับเทียบวิธีการและเครื่องมือที่จะใช้สำหรับเวลา

“ในการพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้มีมติร่วมกันของสภานิติบัญญัติที่กำหนดให้ฝ่ายบริหารของรัฐบาลดำเนินการสำรวจสำมะโนแห่งชาติโดยขยายเวลาสำมะโนปี 2018 เพิ่มเติมจากวันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็น 20 มีนาคม 2565” สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง